Sat. Nov 19th, 2022

Tag: 3 現

หลักการ 3 GEN ของญี่ปุ่น คืออะไร??

3 GEN (อย่าเชื่อใครง่าย ๆ ถ้าไม่เห็นกับตา) เป็นหลักการทำงานของญี่ปุ่นโดยเฉพาะในโรงงานผลิตถือเป็นหลักการที่สำคัญตัวหนึ่ง หลักการนี้เเกี่ยวกับความจริงล้วน ๆ เพราะคนญี่ปุ่นมักจะพูดว่า  “อย่าเชื่อข้อมูลในคอมพิวเตอร์มากนักให้ไปดูหน้างานด้วยจะได้เข้าใจถ้ามัวนั่งเทียนอยู่กับโต๊ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าอย่าเชื่อใครง่าย ๆ ถ้าไม่เห็นกับตา ” วันนี้ก็เลยอยากจะนำหลักการทำงานที่เกี่ยวกับคำพูดข้างต้นมาเสนอ คือ หลักการ “3 GEN” ซังเก็ง… มาจากคำภาษาญี่ปุ่น 3 คำ ได้แก่  現場(げんば)    GENBA        (เก็มบะ)…