Sat. Nov 19th, 2022

Tag: ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น

การนับตัวเลขภาษาญี่ปุ่น (数字) ตอนที่ 2

มานับเลขกันต่อจากตอนที่แล้ว…. จากบทที่แล้ว เรานับได้ถึงหลักร้อยกันแล้ว วันนี้เราจะมาต่อหลักพันขึ้นไป การนับตัวเลขภาษาญี่ปุ่น หลักพัน👇🏻 せん  sen   (เซน) แปลว่า    1,000 พัน 1,000    せん      …

การนับตัวเลขภาษาญี่ปุ่น (数字) ตอนที่ 1

วันนี้เราจะเรียนเรื่องการนับตัวเลขในภาษาญี่ปุ่นกัน การนับจำนวนตัวเลขในภาษาญี่ปุ่นมีความคล้ายคลึงของจีน อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าภาษาญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากภาษาจีน แล้วค่อย ๆ พัฒนาเรื่อยมาจนมีการนับจำนวนในรูปแบบของญี่ปุ่นเอง  การนับตัวเลขในภาษาญี่ปุ่นนั้นมีข้อยกเว้นในการนับหลายข้อซึ่งเราจะต้องจำ แต่พอเราได้ใช้พูดบ่อย ๆ ก็จะจำได้เอง การนับตัวเลขภาษาญี่ปุ่น เรามาเริ่มนับกันเลย👇🏻 วิธีการนับตัวเลขหลักหน่วย ตัวเลข ภาษาญี่ปุ่น โรมันจิ เสียงอ่านภาษาไทย 0 零 (れい・ぜろ)…

คำกริยาภาษาญี่ปุ่น 動詞

“คำกริยาภาษาญี่ปุ่น” จำหลักการได้ง่ายนิดเดียว คำกริยาภาษาญี่ปุ่น (動詞 doushi โดชิ) ตามโครงสร้างรูปประโยค จะถูกวางไว้ท้ายของประโยคและคำกริยาจะต้องถูกผันเป็นรูปที่ต้องการจะสื่อสารเพื่อแสดงว่าสิ่งที่พูดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเป็นเหตุการณ์ในอนาคต หรือกำลังทำอยู่ ก่อนที่จะไปฝึกผันคำกริยาเป็นรูปต่างๆ เรามาทำความรู้จักภาพรวมของคำกริยาภาษาญี่ปุ่นกันก่อน คำกริยาในภาษาญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

การเรียกชื่อบุคคลอื่นในภาษาญี่ปุ่น

การเรียกชื่อบุคคลอื่นอย่างถูกต้องในภาษาญี่ปุ่น การเรียกชื่อบุคคลอื่น : การสื่อสารพูดคุยกับคนญี่ปุ่นการเรียกชื่อคู่สนทนาอย่างถูกต้องถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะสิ่งเหล่านี้จะสื่อถึงความสัมพันธ์และการให้เกียรติกับคู่สนทนา ดังนั้นเราควรจะเติมคำไหนไว้หลังชื่อคู่สนทนาจึงมีความจำเป็นต้องเลือกให้ถูกต้องและเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ บทนี้เรามาเรียนรู้วิธีการเรียกผู้อื่นในภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องกัน การเรียกชื่อบุคคลอื่น แบบที่ 1 นำคำว่า “さん san ซัง ・くん kun คุง ・ちゃん chan จัง”…

คำสรรพนามภาษาญี่ปุ่น 人代名詞

คำสรรพนามภาษาญี่ปุ่น ที่ใช้บ่อย คำสรรพนามภาษาญี่ปุ่น : เรียนโครงสร้างประโยคและธรรมชาติของภาษาญี่ปุ่นไปแล้ว สำหรับบทนี้ เรามาทำความรู้จักความหมายของคำสรรพนามและบุรุษสรรพนาม 人代名詞 (jindaimeishi/จินไดเมชิ) กันก่อน คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนคำนามที่ผู้พูดหรือผู้เขียนที่ได้กล่าวแล้ว หรือเป็นที่เข้าใจกันระหว่างผู้ฟังและผู้พูด เพื่อไม่ต้องกล่าวคำนามซ้ำ บุรุษสรรพนามเป็นส่วนหนึ่งของคำสรรพนาม บุรุษสรรพนาม  ใช้แทนคำชื่อของคนที่สนทนากัน คือ แทนชื่อผู้พูด…