Mon. Nov 21st, 2022

Tag: โฮ เร็น โซ

ผักโขมเกี่ยวอะไรกับหลักการทำงานของญี่ปุ่น

“โฮ เร็น โซ 報・蓮・相” คำว่า “報連相 โฮ เร็น โซ Hou Ren Sou”  ถ้าเป็นคำศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นจะไปพ้องเสียงกับคำว่า “ほうれん草 โฮ เร็น โซ”  ซึ่งจะหมายถึง  “ผักโขม” Hou  = 報告 >>…