Mon. Nov 21st, 2022

Tag: ตุ๊กตาดารุมะ

ตุ๊กตาดารุมะ ตุ๊กตาแห่งโชคลาง 達磨

“ตุ๊กตาสัญลักษณ์แห่งความหวัง” ตุ๊กตาดารุมะ เป็น “ตุ๊กตาสัญลักษณ์แห่งความหวัง” ที่สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ครอบครองเป็นเจ้าของ 達磨(だるま)daruma ดะรุมะ ตุ๊กตาดารุมะมีลักษณะมีหนวด และเคราดำ ไม่มีแขน ไม่มีขา ด้านล่างโค้งกลมมนเป็นประเภทตุ๊กตาล้มลุก จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญ คือ  “ ไม่มีดวงตาทั้งสองข้าง ”  ผู้เป็นเจ้าของจะต้องใช้หมึกดำเติมเป็นวงกลมสีดำเหมือนลูกตา และตั้งจิตอธิษฐานถึงความปรารถนาที่หวังจะให้เป็นจริง ตามความนิยมของญี่ปุ่น…