Sat. Nov 19th, 2022

Category: คำศัพท์และประโยคภาษาญี่ปุ่น

ขอดู (อันนี้-อันนั้น-อันโน้น) หน่อย ภาษาญี่ปุ่น

เวลาที่เราไปซื้อของ ถ้ามีของที่เราสนใจอยากจะขอดู เราอาจจะไม่ต้องบอกชื่อสิ่งของนั้นแต่อาจจะใช้คำว่า “อันนี้ ・อันนั้น・ อันโน้น” พูดแทนก็ได้ ภาษาญี่ปุ่นเขาพูดว่าอย่างไรบ้าง  ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักคำศัพท์บอกระยะทางกันก่อน อันนี้・สิ่งนี้(ใกล้ผู้พูด,ไกลผู้ฟัง) これ kore โคะเระ อันนั้น・สิ่งนั้น (ใกล้ผู้ฟัง,ไกลผู้พูด) それ sore โซะเระ อันโน้น・สิ่งโน้น (ไกลผู้ฟัง, ไกลผู้พูด)…

อาชีพภาษาญี่ปุ่น

คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพภาษาญี่ปุ่น อาชีพ  職業(しょくぎょう)shokugyou  โชะคุเกียว ในบทนี้เรามาทำความรู้จักคำศัพท์และคำถามที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยและญี่ปุ่นก็มีอาชีพการทำงานที่หลากหลาย มีอาชีพอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ อาชีพ ภาษาญี่ปุ่น คำอ่านโรมันจิ คำอ่านภาษาไทย หมอ / แพทย์ 医者 isha อิฉะ พยาบาล 看護師 kangoshi…

คำถามภาษาญี่ปุ่นที่อาจเจอตอนที่แนะนำตัว

คำถามที่อาจเจอตอนที่แนะนำตัวเตรียมไว้ไม่เสียหลาย หลังจากที่เราได้ทำการแนะนำตัวไปแล้ว เราอาจจะเจอคำถามอื่นหรือมีการพูดคุยกันต่ออีกตามมารยาท ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามง่าย ๆ เป็นข้อมูลพื้นฐานทั่ว ๆไป ที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา เช่น เป็นคนอะไร มาจากไหน ทำงานอะไร เป็นต้น จะขอยกตัวอย่างคร่าว ๆ แล้วกัน เผื่อใครโดนถามหรือต้องการจะสนทนาต่อแต่ไม่รู้จะพูดว่าอะไร อาจจะจำประโยคง่าย ๆ เหล่านี้ไปสนทนากับคนญี่ปุ่นต่อก็ได้…

ประโยคแนะนำตัวเองภาษาญีปุ่น 自己紹介

ประโยคแนะนำตัวเองภาษาญีปุ่น พูดง่าย เป็นธรรมชาติ การแนะนำตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นมีหลักการง่าย ๆ ใช้เพียงแค่ 3 ประโยคก็สามารถสื่อสารได้และเป็นธรรมชาติดูไม่เยอะจนเกินไปเริ่มจากประโยคที่มีความหมายว่า ยินดีที่ได้รู้จัก ตามด้วยชื่อตนเอง จบท้ายด้วยการฝากเนื้อฝากตัวหรือจะแปลว่าขอความกรุณาก็ได้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูประโยคแนะนำตัวภาษาญี่ปุ่นกันเลย ประโยคแนะนำตัวเองภาษาญีปุ่นมี 3 ประโยคหลัก ๆ ดังนี้ ประโยคที่ 1 :เกริ่นนำ…

ประโยคทักทายภาษาญี่ปุ่น 挨拶

ประโยคทักทายภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ ใคร ๆ ก็พูดได้ “ประโยคทักทายภาษาญี่ปุ่น” การทักทายเมื่อเจอหน้ากันถือเป็นอีกหนึ่งมารยาทที่สำคัญ และเป็นประตูนำไปสู่การสนทนาไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงาน โรงเรียน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันมา ประโยคทักทายภาษาญี่ปุ่นแบ่งเป็นช่วงเวลาเหมือนภาษาอังกฤษและบางประโยคจะมีรูปสุภาพด้วย มารู้จักประโยคทักทายคำว่า”สวัสดี” กัน

คำคุณศัพท์ภาษาญี่ปุ่น 形容詞

คำคุณศัพท์ภาษาญี่ปุ่น คำคุณศัพท์ 形容詞 (けいようし)keiyoushi เคโยชิ หมายถึง?? คำคุณศัพท์ หมายถึง คำที่ใช้ขยายนามหรือสรรพนามเพื่อที่จะบอกลักษณะเพิ่มเติมของคำที่จะขยายนั้นว่าเป็นอย่างไร เช่น เขาเป็นคนสูง, ส้มลูกใหญ่, กล่องใบเล็ก, เธอเป็นคนสวย คำคุณศัพท์ภาษาญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่