Mon. Nov 21st, 2022

Month: December 2020

ตะลอนทัวร์ชิราคาวาโกะ 白川郷

Last Updated on November 17, 2021 by @Noo@ หมู่บ้านมรดกโลกของญี่ปุ่น เมื่อปลายปี 2019 แอดได้เดินทางไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นกับลูกชายและเพื่อนสาวสมัยเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกัน เป้าหมายปลายทางของเรา คือ ภูมิภาคแถบชูบุ หรือตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง เป็นสถานที่ที่แอดเคยมาเรียนภาษาญี่ปุ่นสมัยวัยแรกรุ่น เรื่องอายุตอนนี้ไม่ต้องพูดถึง เข้าเรื่องกันดีกว่าอย่าออกนอกเรื่องไปไกล เรื่องราวที่นำมาเล่าจะสอดแทรกคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องเข้าไปในเนื้อหาด้วย…

หลักการ 5ส สไตล์ญี่ปุ่น 5S活動

Last Updated on November 17, 2021 by @Noo@ หลักการ 5ส สไตล์ญี่ปุ่น หลักการ 5ส นอกจากจะสะอาดเรียบร้อยดูดีแล้ว ยังนำไปสู่ความปลอดภัยด้วย นอกเหนือจากข้อกำหนดการจัดการเมื่อพบสิ่งผิดปกติแล้ว การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ดีอีกทางนึง คือ การทำ 5ส.อย่างจริงจัง …

คำคุณศัพท์ภาษาญี่ปุ่น 形容詞

Last Updated on November 18, 2021 by @Noo@ คำคุณศัพท์ภาษาญี่ปุ่น คำคุณศัพท์ 形容詞 (けいようし)keiyoushi เคโยชิ หมายถึง?? คำคุณศัพท์ หมายถึง คำที่ใช้ขยายนามหรือสรรพนามเพื่อที่จะบอกลักษณะเพิ่มเติมของคำที่จะขยายนั้นว่าเป็นอย่างไร เช่น เขาเป็นคนสูง, ส้มลูกใหญ่,…

หลักการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

Last Updated on November 17, 2021 by @Noo@ หลักการทำงานพื้นฐานในบริษัทญี่ปุ่นหรือโรงงานญี่ปุ่น  หลักการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น โดยทั่วๆ ไปจะมีหลักการทำงานที่คล้ายกันจะต่างกันตรงแนวทางปฏิบัติซึ่งจะถูกกำหนดตามนโยบายของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ บทนี้เราจะมาเรียนรู้หลักการด้านความปลอดภัยพร้อมกับเรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เป็นKeyword (คีย์เวิร์ด)สำคัญ เริ่มจากคำว่า Safety First ปลอดภัยไว้ก่อน 安全第一(あんぜんだいいち) Anzendaiichi …

คำช่วยภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อย 助詞

Last Updated on November 27, 2021 by @Noo@ จากบทเรื่องโครงสร้างของประโยคภาษาญี่ปุ่น จะเห็นว่ามีคำช่วยเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ แล้วคำช่วยมีหน้าที่อะไร??ในประโยคภาษาญี่ปุ่น คำช่วยภาษาญี่ปุ่น จะเรียกว่า ” 助詞(じょし joshi โจะชิ) “ มีหน้าที่บอกว่าคำที่อยู่ข้างหน้าคำช่วยนั้นทำหน้าที่เป็นอะไรในประโยค เช่น…