Tue. Nov 22nd, 2022

Month: November 2020

คำกริยาภาษาญี่ปุ่น 動詞

Last Updated on November 17, 2021 by @Noo@ “คำกริยาภาษาญี่ปุ่น” จำหลักการได้ง่ายนิดเดียว คำกริยาภาษาญี่ปุ่น (動詞 doushi โดชิ) ตามโครงสร้างรูปประโยค จะถูกวางไว้ท้ายของประโยคและคำกริยาจะต้องถูกผันเป็นรูปที่ต้องการจะสื่อสารเพื่อแสดงว่าสิ่งที่พูดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเป็นเหตุการณ์ในอนาคต หรือกำลังทำอยู่ ก่อนที่จะไปฝึกผันคำกริยาเป็นรูปต่างๆ เรามาทำความรู้จักภาพรวมของคำกริยาภาษาญี่ปุ่นกันก่อน คำกริยาในภาษาญี่ปุ่น…

การเรียกชื่อบุคคลอื่นในภาษาญี่ปุ่น

Last Updated on November 17, 2021 by @Noo@ การเรียกชื่อบุคคลอื่นอย่างถูกต้องในภาษาญี่ปุ่น การเรียกชื่อบุคคลอื่น : การสื่อสารพูดคุยกับคนญี่ปุ่นการเรียกชื่อคู่สนทนาอย่างถูกต้องถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะสิ่งเหล่านี้จะสื่อถึงความสัมพันธ์และการให้เกียรติกับคู่สนทนา ดังนั้นเราควรจะเติมคำไหนไว้หลังชื่อคู่สนทนาจึงมีความจำเป็นต้องเลือกให้ถูกต้องและเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ บทนี้เรามาเรียนรู้วิธีการเรียกผู้อื่นในภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องกัน การเรียกชื่อบุคคลอื่น แบบที่ 1 นำคำว่า “さん…

คำสรรพนามภาษาญี่ปุ่น 人代名詞

Last Updated on November 17, 2021 by @Noo@ คำสรรพนามภาษาญี่ปุ่น ที่ใช้บ่อย คำสรรพนามภาษาญี่ปุ่น : เรียนโครงสร้างประโยคและธรรมชาติของภาษาญี่ปุ่นไปแล้ว สำหรับบทนี้ เรามาทำความรู้จักความหมายของคำสรรพนามและบุรุษสรรพนาม 人代名詞 (jindaimeishi/จินไดเมชิ) กันก่อน คำสรรพนาม คือ…

โครงสร้างประโยค ภาษาญี่ปุ่น

Last Updated on November 17, 2021 by @Noo@ รู้จักโครงสร้างของรูปประโยคและธรรมชาติของภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น : การเรียนรู้โครงสร้างประโยคถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่น เมื่อเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของภาษาญี่ปุ่น จะช่วยให้สามารถแต่งประโยคและอ่านภาษาญี่ปุ่นได้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น การเรียงคำของประโยคภาษาญี่ปุ่น การเรียงประโยคของภาษาญี่ปุ่นจะต่างจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คือ คำกริยาจะอยู่ท้ายสุดของประโยค ดังนั้นถ้าเราฟังหรือพูดไม่จบประโยคก็จะไม่เข้าใจว่าต้องการจะสื่ออะไร เรามาทำความรู้จักโครงสร้างประโยคกัน…

ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 日本語の文字

Last Updated on November 17, 2021 by @Noo@ ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น “ฮิระงะนะ คะตะคะนะ คันจิ” ตัวอักษรและการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 3 แบบหลักๆ คือ ฮิระงะนะ คะตะคะนะ คันจิ…