Sat. Nov 19th, 2022

Last Updated on November 18, 2021 by @Noo@

“โฮ เร็น โซ 報・蓮・相”

คำว่า “報連相 โฮ เร็น โซ Hou Ren Sou”  ถ้าเป็นคำศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นจะไปพ้องเสียงกับคำว่า “ほうれん草 โฮ เร็น โซ”  ซึ่งจะหมายถึง  “ผักโขม”

Hou  = 報告 >> 報 

อ่านว่า houkoku โฮโคะคุ 

แปลว่า  การรายงาน

การรายงานสิ่งที่ได้ทำไป ซึ่งการรายงานผลการทำงานไม่ว่าอยู่ในสถานะแบบไหน เราจำเป็นต้องมีการรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานหรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดขึ้น ให้หัวหน้างานรับทราบทุกครั้ง ต้องรายงานผลแบบตรงไปตรงมา เพื่อความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการทำงาน  รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

อ่านต่อคลิกที่นี่

แชร์แบ่งปันให้เพื่อน

By @Noo@

Blog "ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก"สร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งปันความรู้ภาษาญี่ปุ่นและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวญี่ปุ่นให้กับผู้ที่สนใจให้ได้เรียนรู้กันฟรีๆ เหมือนรุ่นพี่อยากแบ่งปันให้รุ่นน้อง สนุกกับการเรียนรู้ไม่ว่าใครๆ ก็เรียนได้