Sat. Nov 19th, 2022

Last Updated on November 25, 2021 by @Noo@

3 MU คืออะไร??

ในครั้งก่อนจากที่เคยอธิบายคำว่า KAIZEN ไคเซ็น ไปแล้ววันนี้ขอนำเสนอเรื่อง 3 MU เพราะสองอย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกัน แล้วมันเกี่ยวข้องกันอย่างไร?? คนที่ไม่เคยทำกิจกรรม KAIZEN ก็คงจะงงไม่เข้าใจถึงความเชื่อมโยงกัน แต่คนที่ทำกิจกรรมนี้บ่อยคงจะเคยชินกับ 3 คำนี้แน่นอน เราไปดูความหมายกัน

คำว่า MU เอามาจากคำแรกของภาษาญี่ปุ่นได้แก่

ムダ MUDA มุดะ   =  ความสูญเปล่า

ムラ   MURA มุระ   =   ความไม่สม่ำเสมอ

ムリ   MURI  มุริ     =   การฝืนทำ,เกินกำลัง

3 MU

ถ้า 3 สิ่งนี้ แทรกตัวอยู่ในการปฏิบัติงานจะทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ สร้างปัญหาในการทำงาน เราจึงต้องทำการกำจัด 3 MU นี้ออกไป ตรงจุดนี้เองที่เชื่อมโยงกับกิจกรรม KAIZEN

จากประสบการณ์การเป็นล่ามจะได้แปลคำว่า MUDA มุดะ บ่อยมาก ถ้ามองกันจริงๆ แล้ว  “MUDA มุดะความสูญเปล่า” เป็นผลกระทบที่เกิดจาก “MURA ความไม่สม่ำเสมอ” และ  “MURI การฝืนทำ/เกินกำลัง “ ซึ่งจะเห็นบ่อยครั้งในการปฏิบัติงาน ถ้าเราไม่ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงให้ดีขึ้น เราก็จะไม่สามารถกำจัดทั้ง 3 MU นี้ได้ 

แชร์แบ่งปันให้เพื่อน

By @Noo@

Blog "ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก"สร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งปันความรู้ภาษาญี่ปุ่นและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวญี่ปุ่นให้กับผู้ที่สนใจให้ได้เรียนรู้กันฟรีๆ เหมือนรุ่นพี่อยากแบ่งปันให้รุ่นน้อง สนุกกับการเรียนรู้ไม่ว่าใครๆ ก็เรียนได้