Sat. Nov 19th, 2022

Last Updated on November 27, 2021 by @Noo@

จากบทเรื่องโครงสร้างของประโยคภาษาญี่ปุ่น จะเห็นว่ามีคำช่วยเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ แล้วคำช่วยมีหน้าที่อะไร??ในประโยคภาษาญี่ปุ่น คำช่วยภาษาญี่ปุ่น จะเรียกว่า

” 助詞(じょし joshi โจะชิ) “

มีหน้าที่บอกว่าคำที่อยู่ข้างหน้าคำช่วยนั้นทำหน้าที่เป็นอะไรในประโยค เช่น ทำหน้าที่เป็นประธาน หัวเรื่อง กรรม สถานที่ บ่งบอกเวลา เป็นต้น

คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ที่ใช้บ่อย ได้แก่

อ่านต่อคลิกที่นี่

By @Noo@

Blog "ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก"สร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งปันความรู้ภาษาญี่ปุ่นและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวญี่ปุ่นให้กับผู้ที่สนใจให้ได้เรียนรู้กันฟรีๆ เหมือนรุ่นพี่อยากแบ่งปันให้รุ่นน้อง สนุกกับการเรียนรู้ไม่ว่าใครๆ ก็เรียนได้